Verbindende waarde(n)

connect-20333_640“Ik ben een echte verbinder”, staat vaak in sollicitatiebrieven en LinkedIn-profielen. ‘Verbindend vermogen’ is volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur dé nieuwe kerncompetentie voor de overheid. Dat klinkt mooi, maar wat is een verbinder eigenlijk? Is het de nieuwe ‘mensen-mens’, iemand die openstaat voor de ander, wiens deur altijd open staat? Of is het de netwerker, die er actief op uit gaat om contacten te leggen? Of iemand die de angel uit conflicten weet te halen? Hoog tijd om te onderzoeken wat verbinden eigenlijk is. En wat niet.

 

Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interactieve beleidsvorming, kanteling: er zijn in het openbaar bestuur veel termen in omloop die de wens uitdrukken dat de overheid niet alles alleen bedenkt. Er moet dus verbonden worden. Door politici, bestuurders, adviseurs en uitvoerders. De deur staat open voor burgerinitiatieven en er wordt genetwerkt met belanghebbenden. Als er conflicten zijn of dreigen, wordt de-escalerend opgetreden. De overheid luistert, maar moet daarbij wel aan verwachtingenmanagement doen. Luisteren is iets anders dan de ander gelijk geven. Dit vraagt een balanceerkunst die een competentie op zich is. Balanceren tussen besluitvaardigheid en empathie. Tussen daadkracht tonen en draagvlak zoeken.

Lees verder op de site van de Knap Academie

Advertenties

Waarom netwerken niet eng is – 2

Netwerken, eng… Want: wat zal die ander wel niet denken als ik op hem of haar af stap? Wat moet ik zeggen? Wat mag ik vragen? Geen zorgen, veel mensen denken dit. Maar ook geen zorgen: het valt reuze mee.

Ik bied regelmatig een coachklant aan om in mijn LinkedIn-netwerk te kijken naar mensen met voor hen interessant werk. Een interessant beroep, mooie functie en/of een aansprekende organisatie. Ik breng hen graag met deze mensen in contact. Er wordt verrassend weinig gebruik gemaakt van dit aanbod. Terwijl er volgens mij in mijn netwerk echt geen mensen zitten die bijten.

Uitgangspunt bij netwerken is: zorg dat je ook wat te bieden hebt. En dat kan van alles zijn. Voor afstudeerders: een gratis plan of analyse, voor banenzoekers: een gratis tijdelijke medewerker. Hoe concreter het aanbod is, des te fijner dat is voor degene met wie je spreekt. Die hoeft dan zelf namelijk niet meer na te denken over wat hij of zij jou kan vragen.

En al heb je niet direct iets concreets en wil je je alleen oriënteren, bedenk dan dat iedereen blij wordt van vitamine A: Aandacht. Het is fijn om te praten over je loopbaan en je werk. Hoe fijn is het dan dat iemand jou daar over wil interviewen?!

Kortom: wees duidelijk over het doel van je netwerkafspraak. Gewoon doen. Vraag desnoods om een introductie door een wederzijdse bekend, zoals je loopbaancoach :).