Verbindende waarde(n)

connect-20333_640“Ik ben een echte verbinder”, staat vaak in sollicitatiebrieven en LinkedIn-profielen. ‘Verbindend vermogen’ is volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur dé nieuwe kerncompetentie voor de overheid. Dat klinkt mooi, maar wat is een verbinder eigenlijk? Is het de nieuwe ‘mensen-mens’, iemand die openstaat voor de ander, wiens deur altijd open staat? Of is het de netwerker, die er actief op uit gaat om contacten te leggen? Of iemand die de angel uit conflicten weet te halen? Hoog tijd om te onderzoeken wat verbinden eigenlijk is. En wat niet.

 

Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interactieve beleidsvorming, kanteling: er zijn in het openbaar bestuur veel termen in omloop die de wens uitdrukken dat de overheid niet alles alleen bedenkt. Er moet dus verbonden worden. Door politici, bestuurders, adviseurs en uitvoerders. De deur staat open voor burgerinitiatieven en er wordt genetwerkt met belanghebbenden. Als er conflicten zijn of dreigen, wordt de-escalerend opgetreden. De overheid luistert, maar moet daarbij wel aan verwachtingenmanagement doen. Luisteren is iets anders dan de ander gelijk geven. Dit vraagt een balanceerkunst die een competentie op zich is. Balanceren tussen besluitvaardigheid en empathie. Tussen daadkracht tonen en draagvlak zoeken.

Lees verder op de site van de Knap Academie

Advertenties

Feedback vragen, de ultieme verbinding

t-1723941_1280(blog voor 360gradenfeedback.nl)

‘Verbindend vermogen’ is in een advies aan de regering bestempeld tot de nieuwe kerncompetentie voor mensen die politiek en bestuurlijk actief zijn in gemeenten. Burgemeesters, wethouders en raadsleden dus. Zo maar beslissingen nemen zonder goed te luisteren naar anderen, is niet meer van deze tijd. Maar verbindend vermogen is natuurlijk niet alleen voor deze beroepsgroep belangrijk. Het is een noodzaak voor iedereen die te maken heeft met mensen, groepen en organisaties met verschillende, en vaak zelfs tegengestelde belangen. Of dat nu een bewonersorganisatie is of een afdeling binnen een bedrijf. Maar wanneer ben je eigenlijk een goede verbinder?

Verbinden, hoe doe je dat?
Wij vinden iets een competentie als je er feedback op kunt geven. Een competentie uit zich in  concreet, waarneembaar  gedrag, dat je kunt ontwikkelen. ‘Verbinden’ is daarvoor nog een te breed begrip. Om te zien of iemand over verbindend vermogen beschikt, is het dan ook nodig om begrip verder uit te pluizen. Hoe ziet verbindend vermogen er uit? Hoe kun je het ontwikkelen? Als je gaat kijken welk gedrag er bij ‘verbinden’ komt kijken, dan kom je uit op een aantal verschillende, maar wel duidelijk samenhangende competenties.

Communicatie in de hoofdrol
De kern van verbinden is communicatie. En dan niet alleen het ‘zenden’ van wat je te melden hebt, maar vooral het luisteren. Open staan voor wat een ander te melden heeft en je eigen aannames en ideeën even op de achtergrond laten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor gedreven en resultaatgerichte bestuurders, managers en adviseurs! De check is of de ander zich gehoord voelt. Maar verbinden is natuurlijk wel tweerichtingsverkeer. Reageren is dan ook noodzakelijk., De communicatie-competitie die hierbij de hoofdrol speelt, is dat je je informatie, woorden en toon goed afstemt op de ander. Ook als je een boodschap hebt waar de ander niet per se blij mee is.

Kracht door kwetsbaarheid
Een goede verbinder scoort ook goed op competenties als netwerken, samenwerken en flexibiliteit. En als er sprake is van klantcontacten, doet klantgerichtheid natuurlijk ook mee. Open staan voor belangen en ideeën van anderen, actief verbindingen zoeken en zaken vanuit het perspectief van een ander kunnen bekijken. Maar misschien is de belangrijkste competentie die je nodig hebt om een goede verbinder te zijn, wel ‘lerend vermogen’. Met als belangrijkste vorm van waarneembaar gedrag: actief feedback vragen. Door feedback te vragen toon je kracht door je kwetsbaar op te stellen: wat vindt de ander van jou? Feedback vragen én geven is daarom wat ons betreft de belangrijkste manier van verbinden.

5 tips om je verbindend vermogen te versterken

  1. leg actief contact met belanghebbenden bij jouw werk;
  2. vraag hen regelmatig feedback en laat zien wat je met deze feedback doet;
  3. luister zonder meteen te willen reageren;
  4. check of de ander zich gehoord voelt;
  5. communiceer helder als je de ander geen gelijk wilt of kunt geven.

schermafbeelding-2016-11-07-om-11-48-51

Wil je een objectieve blik op jouw competenties, die van een medewerker of een heel team? Dat kan met 360graden-feedback. Wil je meer informatie? Neem contact op!

Wie meer wil weten over de competenties in het openbaar bestuur: lees hier het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Ik wens je een écht competent 2016

Over het begrip ‘competenties’ bestaan veel misverstanden. In de 7 jaar dat ik in het HBO werkte, waar competentiegericht onderwijs natuurlijk het uitgangspunt was, heb ik daar met collega’s veel interessante discussies over gevoerd. Het competentiegerichte onderwijs kreeg namelijk een slechte naam. Je hoefde als student niets meer te leren, als je maar wist waar je dingen op kon zoeken. Op zich logisch in dit internettijdperk natuurlijk.

Maar een competentie gaat niet alleen over vaardigheid. Het is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Oftewel: zonder kennis kan het niet. Begrip van wat je geacht wordt te doen, gebaseerd op ervaringen en theorieën. En ook het onderdeel ‘houding’ is belangrijk. Je kunt wel heel goed in iets zijn en er veel over weten, maar als je er niet blij van wordt, dan gaat dat op de lange termijn ten koste van je effectiviteit. Van je competentie. Denk maar eens na: welke klussen blijf je doen terwijl je er eigenlijk helemaal geen energie van krijgt? Wat doet dat met je inzet?

Daarom leg ik niet alleen nadruk op inzicht en vaardigheid, maar ook op plezier in wat je doet. Alleen als de mix klopt, ben je écht competent!

Add sueading